Ylläpito

Ylläpito/pääkäyttäjät vastavat vain sivuston ulkoasusta ja sen sisällöstä johtokunnan erikseen hyväksymän käytännön mukaisesti loukkaamatta kenenkään asianosaisen yksityisyyttä ilman lupaa.

Emme julkaise materiaalia joissa esiintyy nimiä tai kuvia ilman niihin liittyvien asianosaisten lupaa.

tekijänoikeuslaki 49 a

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
———————————————————————————————————————————————

Seura antaa johtokunnan hyväksynnällä jäsenen käyttöön tarvittaessa käyttäjätunnukset seuran tomintaan ja tapahtumiin liittyen tapauskohtaisesti.
Pääsääntöisesti tunnukset annetaan vain sivustojen sisällön päivityksiin liittyen asianosaisillle.

Näitä tunnuksia tulee käyttää vain ja ainoastaan sen henkilön toimesta joille tunnukset on myönnetty  eikä niitä ei saa luovuttaa toiselle osapuolelle.
Väärinkäytöksissä lähdetään aina siitä, että muutosten tekijä on asianosainen kunnes toisin todistetaan.

Jos joku seuran jäsenistä  tarvitsee syystä tai toisesta  tunnukset ja oikeudet seuran sivujen ylläpitoon, tulee hänen ottaa yhteyttä seuran johtoon/johtokuntaan seuran sivuilla olevalla Postia Puheenjohtajalle – lomakkeen kautta, jonka jälkeen puheenjohtaja tuo asian esiin johtokunnan kokouksessa.

Toisen käyttöön luovutetuista  voimassa olevista tunnuksista ja  niiden väärinkäytöstä  on johtokunnalla  oikeus tehdä päätös tunnuksien peruuttamisesta