Hirvijahti ja talkoot

Hirvijahti alkaa 16.10 lauantaina klo 7.00. Majalla valmistelu talkoot 9.10 lauantaina klo 9.00